Română      English      Русский
Prima pagină  »  Granturi  »  Oportunități de finanțare
Oportunități de finanțare
Fundația Est-Europeană cu suportul financiar al Fundației OAK anunță concursul de granturi pentru susținerea activităților în vederea promovării implicării bărbaților în educația copiilor și divizării echitabile a sarcinilor casnice
Publicat: 24.09.2019   

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este  15 octombrie 2019, ora 17:00

Termenii de Referință, Formularul de Aplicare, Modelul de Buget și Strategia de Comunicare pentru Schimbarea Socială și de Comportament: Primii Pași Necesari pentru a Preveni Violența Bazată pe Gen în Republica Moldova (CSSC) pot fi descărcate mai jos. 

Reieșind din studiile existente, locul pe care îl au femeile și bărbații în societate este puternic indus și perpetuat. Modul în care bărbații și femeile își exercită actualmente masculinitatea și feminitatea, creează o presiune socială importantă și răspândește pe larg inechitatea. 

Potrivit abordării generale actuale care determină normele sociale și de gen, idealurile cu privire la masculinitate și feminitate se bazează pe o dominanță vădită a bărbaților. Bărbatul este capul familiei, cel care întreține familia și dominanța acestuia se bazează pe genul său. Femeile, pe de altă parte, sunt definite ca fiind ”pacificatoare”. Totodată, rolurile obiective deseori se schimbă: femeile sunt cele care întrețin familia și bărbații au grijă de cămin și copii. Prin urmare, disonanța cognitivă dintre exercitarea rolurilor și normele de gen existente intensifică frustrarea atât a bărbaților cât și a femeilor.

Prioritățile programului de granturi
Scopul acestui program de granturi este capacitarea organizațiilor societății civile care depun eforturi în vederea sporirii importanței paternității, promovării participării bărbaților în procesul de îngrijire a copiilor; promovarea repartizării egale a responsabilităților familiale de către bărbați şi femei.

Analiza normelor sociale aferente rolurilor de gen în Moldova, relevă faptul că schimbarea e posibilă, dacă va fi catalizată printr-o intervenție pe termen lung, care ar promova o schema nouă pentru rolurile de gen.

Astfel, propunerile de proiecte trebuie să se centreze atât pe bărbați, cât și pe femei pentru a evita consolidarea ipotezelor  generale precum că programele ce țin de gen implică privarea de autoritate a bărbaților și trebuie să abordeze cauzele care stau la baza acestei probleme, așteptările empirice și normative și convingerile faptice, și nu consecințele. Aceasta urmează să  utilizeze schimbările emergente în generațiile noi și să acționeze în vederea armonizării normelor juridice, sociale și morale.  
Propunerile de proiect trebuie să conducă la realizarea obiectivelor și activităților incluse în Strategia de Comunicare pentru Schimbarea Socială și de Comportament: Primii Pași Necesari pentru a Preveni Violența Bazată pe Gen în Republica Moldova (CSSC). Strategia poate fi descărcată împreună cu acest anunț.

Proiectele propuse în cadrul concursului de granturi ar trebui să reprezinte o emanație a strategiei organizației care depune dosarul, să fie sustenabile și să conducă la schimbări pe termen lung în comunitățile unde se va lucra. Totodată, se va pune accentul pe crearea unor mecanisme durabile de sprijin cu implicare pe termen lung a autorităților publice locale și centrale, a instituțiilor de profil, prestatorilor de servicii dar și a comunității.

Criterii de eligibilitate
Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt organizațiile necomerciale (asociații obștești, fundații, etc.) înregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor din regiunea transnistreană.

Evaluarea proiectului și decizia de selectare
Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți. Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent conform criteriilor de mai jos.

Criteriile de selecție a propunerilor de proiect
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:
1) Originalitatea și inovația propunerii;
2) Capacitatea organizației de implementare a activităților menționate;
3) Sustenabilitatea acțiunii;
4) Relevanța activității pentru comunitate;
5) Capacitatea proiectului depus de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele abordate;
6) Capacitatea de a dezvolta relații multilaterale durabile și parteneriate, implicând cetățeni, ONG-uri și actorii publici și privați.

Bugetul
Suma maximă solicitată per proiect în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși:
- Maxim 60.000 USD cu intervenții de nivel național, inclusiv pot fi activități și la nivel local
- Maxim 15.000 USD pentru proiecte de nivel local.

O organizație poate depune doar un singur proiect în cadrul acest concurs de granturi.

Este încurajată identificarea surselor de cofinanțare, însă acest fapt nu va avea impact asupra procesului de selectare a proiectelor care vor fi finanțate.
Grantul va fi oferit în tranșe în dependență de progresul obținut în procesul de implementare al proiectului și angajamentele asumate la semnarea contractului de grant. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Durata și utilizarea resurselor financiare
Durata proiectului este stabilită de către organizațiile solicitante, dar nu va depăși 18 luni.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 15 octombrie 2019, ora 17:00.
Procedura de depunere a dosarului
Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente:

1. Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul proiectului în dolari SUA conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;

Ambele documente pot fi descărcate împreună cu acest anunț.

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor
Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi trimise la adresa de e-mail concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Abordarea violenței domestice” până la data de 10 octombrie 2019.

Propunerile de proiect vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de Granturi Abordarea violenței domestice” până la data de 15 octombrie 2019, ora 17:00.

Nota bene!
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Rezultatele concursului sunt definitive.

Descarcă fișierele atașate
docx, 30 KB
xlsx, 19 KB
pdf, 1 MB
pdf, 502 KB


Alte Oportunități de finanțare

Publicat: 16.06.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.06.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2022   
Termen limită prelungit!:Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi destinat OSC-uri locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați NEET Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2022   
Programul de granturi are drept scop să susțină 4 centre regionale de suport în afaceri în eforturile lor de a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. Aceste centre vor oferi asistență în managementul afacerilor, instruire și mentorat, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate. Prin activitatea lor, Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor sociale și vor contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.01.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de a susține activitatea de angajare și de dezvoltare a afacerilor tinerilor NEET. În regiunea din stânga Nistrului, fondul de antreprenoriat pentru tineri va fi administrat de partenerul de proiect - Agenția pentru Dezvoltarea Regională din stânga Nistrului (ARD). OSC-urile din alte patru regiuni ale țării (Sud, Găgăuzia, Nord și Centru) pot să depună propuneri de proiect în cadrul acestui concurs. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de oferi posibilitatea pentru 15 OSC-uri locale să contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea unor servicii inovatoare incluzive sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 aprilie 2021, ora 23:59. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 04 aprilie 2021. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.11.2020   
În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.04.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2019   
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 8 aprilie 2019. Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială. FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 47

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2024 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS