Română      English      Русский
Prima pagină  »  Granturi  »  Oportunități de finanțare
Oportunități de finanțare
Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea/dezvoltarea Centrelor Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS)
Publicat: 10.03.2022   

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”. Proiectul, cu durata de 36 de luni, are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una din activitățile proiectului presupune crearea/dezvoltarea a patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. Hub-urile Regionale de Afaceri Sociale vor deveni un centru de influență și schimbare în regiunea în care își vor desfășoară activitatea și vor fi într-o continuă sinergie cu ultimele tendințe care influențează mediul de business social.

Scopul și prioritățile programului de granturi
Programul de granturi  are drept scop să susțină 4 centre regionale de suport în afaceri în eforturile lor de a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. Aceste centre vor oferi asistență în managementul afacerilor, instruire și mentorat, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate. Prin activitatea lor, Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor sociale și vor contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Prin intermediul granturilor oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități (lista de mai jos nu este exhaustivă):
- Crearea/dezvoltarea Centrelor (Hub-urilor) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS), ca entități eficiente și durabile destinate susținerii, dezvoltării întreprinderilor sociale în regiuni;
- Centrele create vor oferi oportunități de formare individuală și colectivă, instruire și consiliere în managementul afacerilor pe baza evaluării participative a nevoilor identificate în comunitățile respective;
- Centrele vor dezvolta/actualiza regulamentele interne privind activitatea lor și serviciile oferite;
- Centrele vor fi responsabile pentru facilitarea învățării reciproce între întreprinderile sociale și schimbul de experiență între OSC-uri care dezvolta ÎS și partenerii relevanți;
- Fiecare Centru va susține cel puțin 20 de întreprinderi sociale din regiune pentru a deveni sustenabile;
- Fiecare Centru va cartografia întreprinderile sociale din regiunea lor și vor deține o bază de date cu inițiative de antreprenoriat social și întreprinderi sociale create în regiunea lor;
- Centrele vor oferi servicii de dezvoltare a întreprinderilor sociale din regiune;
- Fiecare Centru, cunoscând provocările întreprinderilor sociale la nivel local, va demara campanii de advocacy pentru dezvoltarea antreprenoriatului social.

- Fiecare Centru va dezvolta și va prezenta autorităților relevante cel puțin o propunere de politică privind sprijinirea întreprinderilor sociale.
- Centrele își vor asigura sustenabilitatea financiară prin strângerea continuă de fonduri și administrarea corectă a pachetelor de asistență pentru afaceri.
- Centrele sunt încurajate să ofere servicii contra plată (în afara activităților proiectului) pentru a asigura durabilitatea lor;
- Centrele create vor pune la dispoziția mediului de afaceri instruire și mentorat, informații, know-how, baze de date, și alt sprijin de acest gen, care va avea rolul de a spori șansele de creare a afacerilor noi și de creștere a afacerilor existente;
- Serviciile oferite de aceste centre vor avea un caracter novator, și vor cuprinde domenii cum ar fi regulile de acces pe piața europeană, procedurile vamale și normele legate de certificare pentru exportul pe piața UE, strategii de vânzări, managementul financiar, marketingul produselor locale și celor pentru export, etc;
- Centrele vor îmbunătăți coordonarea și comunicarea între diferite părți interesate din sectorul social, economic, privat și public, la nivel central și local pentru dezvoltarea și fortificarea lanțurilor valorice;
- Centrele vor facilita transferul de know-how și accesul la tehnologiile moderne și inovații, precum și furnizarea de servicii de consultanță pentru agricultori și operatorii din sectorul alimentar pentru a dezvolta o agricultură ecologică și competitivă;

Bugetul
Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 180 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 45 000 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 28 de luni.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor
Perioada de implementare a grantului va fi de minim de 24 de luni și nu va depăși 28 de luni. Solicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse proprii sau oferite de parteneri și finanțatori.
Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.
Bugetul va fi elaborat și prezentat în EUR, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Prezentarea propunerilor de proiect
La elaborarea propunerilor de proiect, Vă rugăm să țineți cont de Centrelor (Hub-urilor) Regionale de Suport în Afaceri ale întreprinderilor sociale, vedeți Anexa 1.

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul total solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi (nu este obligatorie, dar constituie un avantaj);
4. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator.
5. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect
Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi Centre Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale” până la data de 22 martie 2022.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Centru de suport în afaceri” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 martie 2022, ora 23:59.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate. Este necesar respectarea formatului original a documentelor atașate la anunț (Word/Excel). Nu vor fi acceptate documentele PDF sau link-uri Google docs.
 

 

Descarcă fișierele atașate
xlsx, 30 KB
docx, 43 KB
pdf, 1 MB


Alte Oportunități de finanțare

Publicat: 16.06.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.06.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2022   
Termen limită prelungit!:Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi destinat OSC-uri locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați NEET Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.01.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de a susține activitatea de angajare și de dezvoltare a afacerilor tinerilor NEET. În regiunea din stânga Nistrului, fondul de antreprenoriat pentru tineri va fi administrat de partenerul de proiect - Agenția pentru Dezvoltarea Regională din stânga Nistrului (ARD). OSC-urile din alte patru regiuni ale țării (Sud, Găgăuzia, Nord și Centru) pot să depună propuneri de proiect în cadrul acestui concurs. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de oferi posibilitatea pentru 15 OSC-uri locale să contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea unor servicii inovatoare incluzive sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 aprilie 2021, ora 23:59. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 04 aprilie 2021. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.11.2020   
În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2019   
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 15 octombrie 2019, ora 17:00. Potrivit abordării generale actuale care determină normele sociale și de gen, idealurile cu privire la masculinitate și feminitate se bazează pe o dominanță vădită a bărbaților. Scopul acestui program de granturi este capacitarea organizațiilor societății civile care depun eforturi în vederea sporirii importanței paternității, promovării participării bărbaților în procesul de îngrijire a copiilor; promovarea repartizării egale a responsabilităților familiale de către bărbați şi femei. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.04.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2019   
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 8 aprilie 2019. Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială. FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 47

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2024 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS