Română      English      Русский
Prima pagină  »  Anunțuri  »  Angajări
Angajări
Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui facilitator în cadrul proiectului „Facilitarea grupului de lucru privind persoanele fără adăpost în R. Moldova”
Publicat: 02.12.2019   

Termenul limită de depunere a dosarelor: 08 decembrie 2019, ora 23:00.

Fundația Est-Europeană (FEE) cu sprijinul financiar al Fundației Oak demarează un proiect cu scopul de a încuraja dialogul permanent al părților interesate privind problemele referitoare la persoanele fără adăpost în cadrul unui grup de lucru informal, pentru a găsi soluții la aceste probleme și pentru a sensibiliza publicul privind drepturile și problemele cu care se confruntă persoanele fără adăpost.

Obiectiv
Pentru a asigura implicarea actorilor interesați în discuții critice cu privire realizarea drepturilor persoanelor fără adăpost FEE angajează un facilitator.

Produse și servicii
Pentru realizarea acestui obiectiv, facilitatorul va fi responsabil de:

• moderarea a 10 întruniri ale Grupului de lucru (elaborarea conceptului întrunirilor, pregătirea agendei, etc.);
• facilitarea comunicării permanente între membrii grupului de lucru;
• asigurarea transparenței întrunirilor. Facilitatorul va asigura șansa tuturor participanților să se expună și nu va interveni cu opinii sau soluții, dar va permite grupului să creeze o dinamică pozitivă de discuții din care vor reieși soluțiile cele mai eficiente;
• analiza și redactarea proceselor verbale ale ședințelor și transmiterea lor către membrii grupului, FEE și Fundația Oak, colectarea opiniilor și revizuirea documentelor dacă e necesar;
• elaborarea raportului de activitate, colectarea comentariilor și finalizarea acestuia;
• colectarea feedback-ului de la membrii grupului de lucru, sugestii pentru modul de funcționare și subiecte abordate;
• suport în identificarea subiectelor de cercetare și în elaborarea caietelor de sarcini pentru experți;
• organizarea împreună cu Grupul de lucru a unei mese rotunde pentru ridicarea nivelului de conștientizarea a publicului și a autorităților cu privire la problemele întâmpinate de persoanele fără adăpost.

La prima întrunire, Grupul de lucru va stabili modalități prin care vocile persoanelor fără adăpost vor fi ascultate, colectate și examinate, iar ulterior vor fi identificate soluții pentru acestea. Metodele de monitorizare a activității Grupului de lucru trebuie aprobate cu membrii acestuia.

Aspecte organizaționale
Activitatea facilitatorului va fi coordonată de un angajat/ă al Fundației Est-Europene, care va fi responsabil/ă de implementarea proiectului Facilitarea grupului de lucru privind persoanele fără adăpost în R. Moldova.

Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020.

Cerințe fată de candidați
- Studii Universitare în domenii relevante (științe sociale, administrație publică, politici publice sau altele);
- Experiență în domeniul facilitării discuțiilor formale și informale și de organizarea a evenimentelor;
- Abilităţi de comunicare, mediere și analiză;
- Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Criteriile de selecție
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
- respectarea cerințelor față de candidați enunțate mai sus;
- rezultate interviului;
- analiza comparativă a aptitudinilor, experienței, studiilor și abilităților fiecărui candidat;
- costul serviciilor.

Procedura de depunere a dosarului
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul care să conțină următoarele documente: (i) CV-ul; (ii) propunerea financiară (se va indica costul unei ore de lucru, valoare impozabilă solicitată, exclusiv impozite angajator (22,5%).

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant grup de lucru persoane fără adăpost” până la data de 08 decembrie 2019, ora 23:00.

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.
 

Descarcă fișierele atașate
pdf, 170 KB


Alte Angajări

Publicat: 10.10.2022   
The Grants and Contracts Manager performs a variety of complex tasks in sub-grants management, including pre-award due-diligence, contract management, capacity building of sub-grant organizations, financial reporting, monitoring and other related tasks. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.09.2022   
The Grants and Contracts Manager performs a variety of complex tasks in sub-grants management, including pre-award due-diligence, contract management, capacity building of sub-grant organizations, financial reporting, monitoring and other related tasks. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2019   
East Europe Foundation is hiring a Program Officer. The incumbent will mainly work to implement the “Joint Equal Opportunity Initiative” project that is integral part of EEF Strategy. Depending on the general workload of EEF staff and diversification of its program portfolio, tasks related to other EEF programs and projects could be assigned to the incumbent. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2018   
East Europe Foundation is hiring Grants and Contracts Manager. The Grants and Contracts Manager performs a variety of complex tasks in sub-grants management, including pre-award due-diligence, contract management, financial reporting, monitoring and other related tasks. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2018   
Duration of contract: Temporary position, 12 months, maternity leave replacement. Start date of employment: 17 September 2018 (tentatively). Supervisor: Director of Programs. Application procedure: Interested candidates must submit the following documents: 1. Motivation letter; 2. Curriculum vitae of the applicant, including details of three reference persons. The application package shall be submitted via email to: concurs@eef.md with the text „Program Officer” in the subject line, by September 2nd, 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2018   
Fundația Est-Europeană angajează conducător auto/curier Program de lucru: de la 9:00 la 18:00 Supervizor: Director Finanțe și Administrare Locație: Chișinău, Republica Moldova Încadrare în serviciu (preliminar, negociabil): 1 iunie 2018 Termen de depunere a dosarelor: 27 mai 2018 Descrierea sumară a poziției Angajatul raportează direct Directorului Financiar și Administrare și va fi responsabil de transportarea angajaților și oaspeților Fundației pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotare. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.12.2017   
The Finance and Administration Assistant works under the direct supervision of the Director of Finance and Administration to assist in the administration of day-to-day EEF finance, administrative and human resources functions and duties. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.12.2017   
The Program Assistant works under the direct supervision of the East-Europe Foundation (EEF) Director of Programs to assist in implementing specific EEF operational projects, including sub-grant management. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.12.2017   
The Grants and Contracts Manager performs a variety of complex tasks related to sub-grants management, including pre-award due-diligence, contract signing, financial reporting, monitoring and other related tasks. According to EEF policies and procedures, sub-grants are managed by two persons in parallel: the Program Officer is responsible for programmatic aspects and the Grants Manager is responsible for financial aspects. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.08.2017   
East Europe Foundation Moldova is hiring a Program Officer. The incumbent will mainly work to implement the “Joint Equal Opportunity Initiative” project that is integral part of EEF Strategy. Depending on the general workload of EEF staff and diversification of its program portfolio, tasks related to other EEF programs and projects could be assigned to the incumbent. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.03.2017   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Pentru a susţine grupul de etnie Romă în implementarea planului de advocacy, FEE va angaja un expert în domeniul de analiză a modelului optim al agendei de politici publice pentru soluționarea problematicii romilor din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2017   
YouthBank este un Program care vine să încurajeze participarea tinerilor la luarea deciziilor și mobilizarea resurselor pentru necesitățile comunităților locale. FEE planifică organizarea unui Atelier de inovație socială pentru 13 persoane în perioada 23–24 martie, 2017. Pentru realizarea acestui eveniment, FEE lansează un anunț de selectare a unui trainer sau grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire în domeniul inovației sociale pentru 1,5 zile. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2017   
La 1 ianuarie 2017 Fundația Est-Europeană a demarat proiectul ”Construim punți, depășim bariere”, finanțat de Uniunea Europeană. Guvernul Suediei cofinanțează acest proiect. Proiectul va susține cooperarea între actorii de pe ambele maluri ale Nistrului și va folosi o abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei. Acțiunea presupune de asemenea portalul de știri www.infomost.org, care va culege și plasa știri apolitice din toate regiunile Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.12.2016   
East Europe Foundation Moldova is seeking for a Program Assistant who will work under the direct supervision of the East-Europe Foundation (EEF) Director of Programs to assist in implementing specific EEF operational projects. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.10.2016   
Termenul limită pentru acest concurs a fost extins până pe data de 26 octombrie, 2016. În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Acest program este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). Citeşte mai mult...
Publicat: 06.10.2016   
FEE va angaja un consultant care va fi responsabil (împreună cu alte două persoane selectate în cadrul Programului) de compilarea unui raport care va reflecta egalitatea de şanse şi potenţiale disparităţi identificate cu referire la următoarele grupuri tematice: femei, tineret, persoane în etate, persoane de etnie Romă, persoane cu dizabilităţi pentru trei domenii cheie: (i) piaţa muncii, (ii) sănătate şi (iii) nivelul de trai. Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS