Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Știri
Știri
Peste 100 de copii romi au mers pentru prima dată la școală în această toamnă, datorită acțiunilor desfășurate în cadrul unui proiect implementat cu suportul Fundației Est-Europene
Publicat: 04.10.2022   

Potrivit unui raport de cartografiere a localităților dens populate de romi în Republica Moldova, în anul de studii 2021-2022, rata de școlarizare a copiilor romi din mun. Soroca constituia 10%. Acest lucru înseamnă că doar 50 din cei 480 de minori din localitate erau încadrați în instituțiile de învățământ. În orașul Otaci rata de școlarizare reprezenta 30 la sută, la Edineț coeficientul era de 11%, iar în orașul Rîșcani de 22 la sută. 

Pentru a redresa situația, Coaliția „Vocea Romilor” a realizat mai multe discuții și ședințe cu autoritățile locale din cele patru localități și cu părinții copiilor de etnie romă. Acțiunile s-au înscris în proiectul „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, implementat de Coaliție cu suportul Fundației Est-Europene. În cadrul proiectului au fost identificate patru probleme majore care determină numărul redus de elevi romi.

Silvia Feraru, secretarul general al Coaliției „Vocea Romilor”, a declarat că rata scăzută de școlarizare a elevilor romi este determinată de migrație. „Părinții romi vin și pleacă din țară împreună cu copii, fără a-i școlariza. O altă problemă este sărăcia. Din cauza că nu au un venit stabil, romilor le este complicat șă-și întrețină copii la școală. A treia problemă este accesul limitat la studii preșcolare, iar cea de-a patra problemă se referă la nedocumentarea copiilor, adică mulți copii romi nu dețin certificate de naștere și viză de reședință”, declară Silvia Feraru.

Secretarul general al Coaliției „Vocea Romilor” susține că numărul elevilor romi se menține mic din cauza obiceiului caracteristic etniei de a nu-și școlariza copii.

„Nu este o tradiție ca anume copiii romi să nu învețe, dar se practică să nu meargă la școală, deoarece părinții nu prioritizează și nu conștientizează cât de importantă este educația”, mai adaugă Silvia Feraru.

Ion Duminica, membru al secretariatului Coaliției „Vocea Romilor” şi cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural, spune despre problemele cu care se confruntă comunitatea romă din Moldova că „direcțiile raionale de învățământ nu dețin o listă integrală privind numărul real al copiilor de etnie romă cu vârsta de 7-15 ani din localitățile urbane populate de romi, care trebuie să fie elaborată de instituțiile responsabile ale APL în colaborare cu mediatorul comunitar”.

Pentru a crește gradul de școlarizare în comunitățile rome, Coaliția propune organizarea trimestrială a campaniilor de sensibilizare a opiniei părinților romi, pentru a conștientiza că fără educație, copii nu au viitor.

„Sunt necesare campanii trimestriale în care să fie implicați profesorii, asistentul social, polițistul de sector, reprezentanții primăriei. Aceste campanii ar trebui să fie organizate în parteneriat cu cele mai importante instituții din localitate, pentru ca reprezentanții comunității rome să înțeleagă că localitatea este dispusă să-i accepte”, afirmă Silvia Feraru.

O altă soluție propusă de Coaliție constă în acordarea sprijinului social și educațional copiilor romi de la treapta preșcolară și primară. „Vocea Romilor” mai propune alfabetizarea părinților romi și verificarea și autentificare, prin semnătură oficială, de către mediatorul comunitar a certificatelor de componență familială elaborate la solicitare de autoritățile publice locale pentru persoanele de etnie romă, revenite sporadic de peste hotare.

Coaliția consideră că o soluție ar fi și instituirea unei funcții adiționale de mediator comunitar în localitățile urbane dens populate de romi, dar și conlucrarea mai eficientă între instituțiile responsabile ale APL, mediatorul comunitar și direcțiile raionale de învățământ privind identificarea și școlarizarea copiilor de etnie romă fără certificate de naștere și viză de reședință.

Articolul este realizat în cadrul proiectului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
Alte Știri

Publicat: 18.10.2022   
Lista propunerilor de proiect recomandate spre finanțare în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social (runda II și III) Publicat: 03.02.2022 Citeşte mai mult...
Publicat: 03.10.2022   
JURNALISMUL COMUNITAR: Comunicare pentru Comunitate. Podcast #9 Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2022   
Echipa „URMA ta” a prezentat cel de-al optulea podcast din cadrul proiectului „Jurnalismul Comunitar: Comunicare pentru Comunitate”. Podcast-ul a fost prezentat tinerilor din cadrul Centrului de Tineret Cahul, care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.08.2022   
De-a lungul călătoriei noastre spre înțelegerea jurnalismului comunitar, am tot povestit, la câte un popas sonor, CE ÎNSEAMNĂ acest gen de jurnalism, CUM se face și DE CE și, de asemenea, CE INSTRUMENTE ne pot ajuta în acest sens. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.08.2022   
Masa rotundă de prezentare a unui studiu privind calitatea serviciilor educaționale și de angajare oferite persoanelor tinere aflate în conflict cu legea i-a reunit, la Chișinău, la 3 august 2022, pe inițiatorii proiectului „Incluziunea tinerilor și tinerelor NEET din cele mai vulnerabile categorii, și anume aflați în conflict cu legea”, pe oficiali ai Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, pe experții și partenerii proiectului. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.08.2022   
STUDIUL privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni a fost realizat de către Asociația „Eco-Răzeni” și a cuprins organizarea focus-grupurilor cu factori de decizie, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor societății civile, cultelor religioase, etc. și realizarea unui sondaj de opinie în baza chestionarului online cu participarea a circa 150 tineri NEET din localitățile raionului Ialoveni. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2022   
Echipa „URMA ta” a prezentat cel de-al șaptelea podcast din cadrul proiectului „Jurnalismul Comunitar: Comunicare pentru Comunitate”. Podcast-ul a fost prezentat tinerilor din cadrul Centrului de Tineret Cahul, care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2022   
Jurnalistului îi șade bine cu drumul, spune o veche vorbă deșteaptă. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2022   
Astăzi, în cadrul unui forum de discuții, organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în colaborare cu Fundația est-Europeană a fost prezentat Raportul privind impactul concluziilor amicus curiae, depuse de către Consiliu pe marginea cauzelor de discriminare referite direct instanțelor de judecată și Curții Constituționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2022   
În perioada 29 iunie-02 iulie 2022, Fundația Est-Europeană a organizat Școala de vară YouthBank. Evenimentul a reunit peste 110 de membri YouthBank din 10 raioane ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2022   
Echipa „URMA ta” a prezentat cel de-al șaselea podcast din cadrul proiectului „Jurnalismul Comunitar: Comunicare pentru Comunitate”. Podcast-ul a fost prezentat tinerilor din cadrul Fondului pentru Tineri Rîșcani, care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2022   
Împreună creăm impact! Aceasta este denumirea, dar și motto-ul unui eveniment de socializare și networking la care au participat mai mulți reprezentanți ai societății civile și antreprenori sociali, care contribuie la dezvoltarea țării. Acțiunea a fost organizată în cadrul proiectelor „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova” și „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina”. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.06.2022   
Ne luăm și astăzi traista cu parabole în spate și ne continuăm împreună călătoria în lumea jurnalismului comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2022   
Elaborarea „Ghidului Tânărului NEET” și lansarea, la 1 iunie 2022, a platformei online pentru organizațiile prietenoase tinerilor NEET sunt câteva dintre mai multele activități realizate recent de către Asociația „Principii Sănătoase”, care este beneficiară a Programului de granturi destinat organizațiilor societății civile locale care contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea serviciilor incluzive inovatoare sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja. În acest demers comun al echipei proiectului și partenerilor săi incluziunea este cuvântul-cheie. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.06.2022   
Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” a organizat, la 15 iunie 2022, „Târgul vocațional” la care au participat tinere și tineri din orașul Criuleni, agenți economici, reprezentanți și reprezentante de la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Biroul de Probațiune și Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
Și-au propus să ajute aproximativ 80 de persoane din grupurile defavorizate să se încadreze în câmpul muncii. Este obiectivul trasat de 14 întreprinderi sociale din țara noastră, care au obținut certificatele de grant în cadrul unei ceremonii organizate de Fundația Est-Europeană. Acțiunea face parte din proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
Reintegrarea profesională a tinerilor liberați din detenție prin pilotarea serviciilor inovative și acordarea asistenței psihologice pentru facilitarea incluziunii pe piața muncii constituie o prioritate atât pentru Centrul de Reabilitare și Integrare a Deținuților CRID, cât și pentru partenerii și finanțatorii proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.06.2022   
Accesul la servicii de educație și angajare a tinerilor constituie o prioritate atât pentru Asociația „Inițiativa Pozitivă”, cât și pentru partenerii și finanțatorii proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.06.2022   
Uniunea Europeană oferă suport financiar în valoare de 180.000 euro pentru patru organizații non-guvernamentale, care au fost selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri în susținerea întreprinderilor sociale. Asistența UE este oferită în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2022   
În această serie de podcast-uri, axate pe jurnalismul comunitar, este – credem – acum momentul potrivit să discutăm și despre INSTRUMENTE. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 177

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS