Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
Notă de poziție privind inițiativa de lichidare a Consiliul pentru prevenirea torturii
Publicat: 15.08.2019   

NOTĂ DE POZIȚIE
privind inițiativa de lichidare a Consiliul pentru prevenirea torturii și transmiterea către
Avocatul Poporului a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii

Chișinău, 14 august 2019

Organizațiile și persoanele semnatare, își exprimă îngrijorarea față de inițiativa de a lichida Consiliul pentru prevenirea torturii (CpPT) și transmiterea către Avocatul Poporului (Ombudsman) a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii (MNPT). Considerăm că această inițiativă nu este necesară și nu există premise pentru schimbarea acestor competențe.

La 8 august 2019, Ministerul Justiției a publicat un comunicat de presă prin care se anunța despre inițierea consultării opiniei publice referitor la modificarea legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Printre propunerile înaintate, se regăsește inițiativa de lichidare a Consiliului pentru prevenirea torturii (CpPT) și transmiterea către Ombudsman a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii (MNPT), reglementat în Capitolul V din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Nu este prima dată când se anunță despre o asemenea intenție. La 10 Septembrie 2018, Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Legii cu privire la Avocatul Poporului, inclusiv în baza recomandărilor formulate în Avizul Comisiei de la Veneția nr. 808/2015.

La 9 august 2019, pe pagina web a Avocatului Poporului, a fost publicat un comunicat de presă. Oficiul Avocatului Poporului pledează pentru clarificarea formulei MNPT și desemnarea Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, cu antrenarea reprezentanților societății civile și specialiștilor în diverse domenii în activitatea acestuia. Comunicatul de presă este însoțit de o notă informativă și propuneri de modificare a legislației în vigoare. La 13 august 2019 Avocatul Poporului a recomandat Ministerului Justiției să solicite expertiza instituțiilor internaționale a propunerilor Instituției Ombudsmanului privitor la formula MNPT din Moldova.

La 14 august 2019, membrii societății civile din cadrul CpPT au publicat opinia privind inițiativa comună a Ministerului Justiției/Avocatului Poporului de a lichida CpPT și instituirea unei noi formule a Mecanismului pentru Prevenirea Torturii.

Organizațiile semnatare consideră că la moment nu există vreo premisă pentru schimbarea competențelor MNPT, iar argumentele invocate de Oficiul Avocatului Poporului sunt inexacte sau chiar manipulatorii.

Existența unor neclarități în legislația în vigoare, nu justifică lichidarea CpPT. Organizarea și desfășurarea în ultimii trei ani a 75 de vizite (în toate tipurile de detenție), întocmirea a peste 50 de rapoarte cu peste 1000 de constatări și peste 700 de recomandări sistemice expediate în adresa instituțiilor vizate, combate ideea ineficienței și lipsei timpului dedicat activității de prevenire a torturii. Rapoartele Consiliului au stat la baza a cel puțin șapte cauze de câștig în fața CtEDO. Astfel, ipoteza ombudsmanului precum că formula „2+5” (doi ombudsman și cinci reprezentanți ai societății civile) nu s-a dovedit a fi eficientă în Republica Moldova, nu corespunde adevărului.

Candidații la funcția de membru al CpPT nu au mizat pe contribuția modestă a statului pentru vizitele efectuate sau alte activități pentru îndeplinirea mandatului său. A prevalat intenția de a îmbunătăți activitatea de monitorizare a locurilor de detenție și protecția persoanelor împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Astfel, lipsa de atractivitate din punct de vedere financiar este o afirmație manipulatorie.

Avocatul Poporului și Oficiul Avocatului Poporului își determină singuri domeniile prioritare de activitate. Astfel, nu este relevant să combatem afirmația precum că majoritatea vizitelor în locurile de detenție erau efectuate de Ombudsman și funcționarii instituției.

Asigurarea financiară și logistică a CpPT este o obligație care rezultă din Legea cu privire la Avocatul Poporului și asumată prin transpunerea în legislația națională a Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii. Până la moment, Curtea de Conturi sau alte instituții specializate din țară sau cu mandat internațional, nu au invocat că independența funcțională, operațională și financiară a Avocatul Poporului este afectată grav. Astfel, acest argument este o interpretare eronată și nu corespunde adevărului.

Conform art. 32 alin. (1) al Legii cu privire la Avocatul Poporului, membrii CpPT aleg în mod independent locurile care urmează să fie vizitate și persoanele cu care doresc să discute. Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decid în mod independent conținutul raportului anual de activitate. Astfel, nu corespunde adevărului afirmația precum că Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului invocă că își pierd independența funcțională și decizională în sensul Principiilor de la Paris, având calitatea de membri ai unui organ colegial.

Instituțiile Consiliului Europei niciodată nu au constatat și nu au indicat ca un factor de risc retragerea statutului de acreditare în legătură cu activitatea CpPT. În opinia noastră, Oficiul Avocatului Poporului interpretează greșit normele legale referitoare la linia bugetară separată. Existența acesteia nu înseamnă acordarea unei autonomii financiare și operaționale complete CpPT, în partea ce ține de gestionarea cheltuielilor bugetare. Linia bugetară separată se referă doar la finanțarea activităților ce țin de mandatul Consiliului, reieșind din planul anual de activitate precum și deciziile ad-hoc de monitorizare a respectării drepturilor omului în locurile de detenție. Astfel, nu corespunde adevărului afirmația precum că este afectată independența și autonomia instituției în contextul Principiilor de la Paris și ar exista riscul pierderii statutului „A” obținut în urma recentei acreditări de către instituțiile Consiliului Europei.

Din contra, considerăm că implicarea societății civile în procesul de monitorizare a locurilor de detenție aduce valoare adăugată și crește credibilitatea întregului mecanism de protecție a persoanelor care se află în detenție. Înlocuirea unui mecanism funcțional și eficient, cu un sistem de prestări de servicii a consultanților din exterior pentru acest scop, ar compromite realizările obținute. De altfel, Avocatul Poporului și în situația actuală are posibilitatea contractării din afară a unor consultanți, fără să afecteze integritatea CpPT, nefiind necesară modificarea legislației în această privință.

Considerăm că încetarea mandatului membrilor CpPT și contractarea acestora în calitate de consultanți este o solicitare abuzivă, contrară legii și practicii constituționale. Orice mandat obținut prin lege nu poate fi încetat decât în circumstanțe speciale. În opinia noastră, astfel de circumstanțe nu există la moment.

Organizațiile semnatare solicită Ministerului Justiției să nu modifice prevederile actualei Legi cu privire la Avocatul Poporului în partea ce ține de mecanismul național pentru prevenirea torturii. Existența rapoartelor internaționale despre Legea Avocatului Poporului și a rapoartelor de evaluare întocmite de experții străini sunt suficiente pentru luarea unei decizii în acest sens.

În același timp, chemăm Oficiul Avocatului Poporului să se abțină de la interpretarea unilaterală și manipulatorie a circumstanțelor legate de activitatea Consiliului pentru Prevenirea Torturii. Considerăm că aceasta afectează imaginea și credibilitatea Mecanismului de prevenire a torturii.

Organizațiile semnatare:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),

Asociația Promo-LEX,

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM),

Fundația Est-Europeană (EEF),

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV Memoria),

Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din Republica Moldova,

Asociația Națională a Bolnavilor de TB din Republica Moldova „SMIT”,

Amnesty International Moldova (AIM),

Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor,

Centrul de Informații „GENDERDOC-M”,

Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară AFI: Act for Involvement,

Asociația Obștească „Casa Speranțelor”,

Transparency International Moldova (TI-Moldova),

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,

Centrul de Drept al Femeilor,

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD),

Asociația Obștească „Pentru Prezent și Viitor”

Centrul de informare în domeniul drepturilor omului (CIDO),

Doina Ioana Străisteanu, Avocată și Expertă în Drepturile Omului.

Centrul de Investigații Jurnalistice

Keystone Moldova

Lista semnatarilor rămâne deschisăAlte Comunicate

Publicat: 22.09.2022   
Astăzi, 21 septembrie 2022, cu suportul financiar al Uniunii Europene, la Cahul a fost inaugurat Hub-ul Regional pentru Afaceri Sociale, care va susține crearea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi sustenabile în domeniul antreprenoriatului social. Noul Hub lansat va oferi suportul necesar antreprenorilor sociali din regiune, care vor contribui la dezvoltarea economică atât a regiunii cât și a mai multor comunități din municipiul Cahul. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2022   
Astăzi, 29 iulie 2022, cu suportul financiar al Uniunii Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a lansat Acceleratorul Afacerilor Sociale, Regiunea Centru- un hub regional de susținere a antreprenoriatului social, ce va contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2022   
Astăzi, 28 iulie 2022, la Tiraspol a fost inaugurat Centrul de suport și dezvoltare a afacerilor sociale „Social Business Hub”. Acesta va contribui la extinderea oportunităților de antreprenoriat social pe malul stâng al Nistrului și a fost lansat cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană, în valoare de 45.000 euro. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2022   
Astăzi, 20 iulie, cu suportul Uniunii Europene, la Sîngerei a avut loc inaugurarea unui hub regional de susținere a antreprenoriatului social. În cadrul Hub-ului, întreprinderile sociale vor obține suport prin instruiri, consultanță și expertiză calificată, care îi va ghida pe antreprenorii sociali în procesul de inițiere și extindere a afacerilor sociale, de care vor beneficia un număr cât mai mare de persoane din comunitatea lor. În perioada imediat următoare, hub-ul va oferi suport pentru 20 de tineri să își dezvolte ideile de antreprenoriat social, iar alte 10 întreprinderi vor fi sprijinite în vederea orientării afacerilor lor existente în domenii de interes comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2022   
Astăzi, în cadrul unui forum de discuții, organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în colaborare cu Fundația est-Europeană a fost prezentat Raportul privind impactul concluziilor amicus curiae, depuse de către Consiliu pe marginea cauzelor de discriminare referite direct instanțelor de judecată și Curții Constituționale. Acest exercițiu a servit obiectivului de consolidare a dialogului constructiv dintre Consiliul și instanțele interne în domeniul examinării plângerilor privind faptele de discriminare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.11.2021   
Nu lăsa ca dizabilitatea, etnia, religia, orientarea sexuală, rasa, opțiunea politică și alte criterii similare să creeze un zid între tine și ceilalți. Este mesajul Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, care a desfășurat la 19 octombrie curent, un atelier online, în cadrul căruia au fost analizate carențele legislative și angajamentele Republicii Moldova de modificare a legislației cu privire la egalitate și nediscriminare. Evenimentul a fost organizat de Fundația Est-Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2021   
În ultima zi a anului 2020, prin Ordinul directorului Agenției Achiziții Publice nr. 46 a fost aprobat Regulamentul privind certificarea în domeniul achizițiilor publice cu încălcarea tuturor normelor legale privind transparența decizională. În speță, constatăm că pe pagina web a Agenției nu a fost publicat nici un anunț în acest sens, nu a fost publicat niciun proiect al Regulamentului pentru consultări publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2019   
Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte a lansat pe data de 21 februarie 2019 o declarație în care prezintă principalele constatări ale organizațiilor membre cu privire la perioada electorală și pre-electorală. Constatările evidențiate relevă că procesul electoral se desfășoară cu încălcarea standardelor pentru un proces electoral liber și corect. În aceste circumstanțe, Coaliția face apel către instituțiile statului, organele electorale și concurenții electorali să depună eforturi pentru ca votarea și tabularea rezultatelor să aibă loc într-o manieră corectă, fără încălcări, astfel încât alegerea cetățeanului să fie reflectată corect în noul legislativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2019   
Pe 23 ianuarie, printr-o conferință de presă a fost lansat primul raport de monitorizare din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități, de etnie romă, tineri și dimensiunea egalității de gen. Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2018   
Trei cadre didactice din Republica Moldova au participat la Conferința anuală eTwinning cu genericul eTwinning și patrimoniul nostru: trecutul se întâlnește cu viitorul, care a avut loc la Varșovia, Polonia în perioada 25 - 27 octombrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2017   
În cadrul unei conferințe naționale, care s-a desfășurat la Chișinău vineri, 26 mai 2017, a fost lansat primul studiu privind inegalitățile în Republica Moldova. Studiul ”Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi” a fost elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2016   
Circa 57% din vopselele examinate într-un nou studiu a vopselelor pe bază de solvenți (emailuri) au conținut concentrații majorate de plumb (mai mari de 90 ppm (mg/l)), iar 5 din 12 branduri de vopsele examinate au conținut concentrații periculoase (circa 10,000 ppm (mg/l)). Acestea sunt datele unui studiu realizat în cadrul proiectului global al IPEN (cu suportul SIDA), implementat în Moldova de AO EcoContact. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.10.2016   
Fundația Est–Europeană – Moldova a prezentat, marţi, 04 octombrie 2016, în cadrul unui Culb de presă, studiul „Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite în sistemele de apeducte centralizate din oraşele Republicii Moldova”. Studiul s-a desfăşurat în toate raioanele R. Moldova, inclusiv trei municipii şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în perioada iulie–septembrie 2016. Studiul a fost realizat în două etape: prelevarea probelor şi analiza rezultatelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2015   
Prezentarea Raportului de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015. Raportul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2014   
Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, - pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2013   
Ambasada Suediei și Fundația Est-Europeană au plăcerea să vă invite la deschiderea Expoziției ”Femei Creative: Realizările femeilor–inventatoare din Suedia”, care va avea loc marți, 22 octombrie 2013, orele 13:30 în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (strada Mitropolit Bănulescu Bodoni 59, bloc F – blocul nou construit, etaj 2). Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2024 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS