Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Blog
Blog
Sorin Mereacre, președintele Fundației Est-Europene: „CIVIC FEST aduce un suflu nou, energie și entuziasm pentru cei care lucrează spre binele comunităților lor“
Publicat: 30.09.2015   

Vă rog să ne spuneți în ce a constat cea mai recentă acțiune la care ați participat în calitate de voluntar?

Am participat la Caravana Auto pentru Informare Europeană. Împreună cu mai mulți colegi, reprezentanți ai societății civile, membri ai Platformei Civice „Pentru Europa”, am mers într-un tur auto cu mașina personală din Chișinău până la Bălți pentru a vorbi cu oamenii din mai multe localități despre Uniunea Europeană.

Am vorbit despre beneficiile asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Am discutat cu oamenii, am împărțit materiale informative despre UE și am răspuns la întrebările cetățenilor despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană.

Careeste cel mai important proiect pe care l-ați realizat în acest an împreună cu fundația pe care o reprezentați?

Fundația pe care o reprezint susține un număr mare de proiecte și toate sunt importante pentru mine. Pe parcursul ultimului an ne-am axat pe proiecte care promovează un proces electoral echitabil, accesibil pentru persoanele cu dizabilități, modificarea legislației și crearea condițiilor pentru ca egalitatea de gen să devină o realitate în Republica Moldova. De asemenea, am susținut inițiative de implicare a tinerilor în soluționarea problemelor din comunitățile locale, proiecte comune de mobilizare comunitară dintre organizațiile neguvernamentale de pe ambele maluri ale râului Nistru, instruiri pentru cadrele didactice și alte activități la care ținem foarte mult.

Care sunt acțiunile desfășurate de ONG-uri în care ați observat o implicare comunitară substanțială, în Republica Moldova?

 

În ce privește activitatea Fundației Est-Europene, aceste acțiuni țin de mobilizarea comunităților locale în cadrul proiectului ”Punți de Comunicare” care a contribuit la consolidarea legăturilor între ONG-uri, mediul de afaceri și mass-media de pe ambele maluri ale râului Nistru. La fel, menționez și implicarea tinerilor din comunitățile rurale, în care realizăm de mai mulți ani proiectul Fondul Tinerilor, precum și inițiative la nivel local de antreprenoriat social.

În ultima vreme am asistat la implicarea tot mai substanțială a femeilor în procesul decizional în medii accesibile până recent doar bărbaților. Care sunt următorii pași pe care-i avem de făcut astfel încât să promovăm cu maxim de eficiență egalitatea de șanse în bază de gen?

Fiind un promotor activ al egalității de gen, Fundația Est-Europeană, împreună cu alte organizații ale societății civile, a contribuit la elaborarea recomandărilor în acest domeniu pentru programul Guvernului 2015-2018.

Am identificat cinci domenii prioritare de intervenție pentru a asigura egalitatea de facto dintre femei și bărbați: (i) instituirea cotei minime de reprezentare de 40% pentru femei și bărbați în Parlament și Guvern; (ii) îmbunătățirea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și aderarea la Convenția de la Istanbul; (iii) Adoptarea măsurilor pro-active pentru a asigura femeilor și bărbaților oportunități egale de încadrare în câmpul muncii, inclusiv prin introducerea concediului paternal de 14 zile achitat din fonduri publice, re-deschiderea creșelor; (iv) Elaborarea și implementarea unor politici de dezvoltare a antreprenorialului feminin; (v) întărirea cadrului instituțional pentru asigurarea egalității de gen, inclusiv prin reinstituirea unităților de gen, abilitarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu atribuția de aplicare a sancțiunilor pentru faptele de discriminare.

În opinia noastră, aceștia ar fi pașii concreți pe care ar trebui să-i facă guvernarea (cu suportul societății civile), astfel încât să promovăm cu maximă eficiență egalitatea de șanse în bază de gen.

Ce țară europeană ar putea servi Moldovei un exemplu accesibil de urmat, din perspectiva egalității de șanse în bază de gen?

Suedia, Franța, Belgia, Franța, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Grecia și Irlanda sunt exemple elocvente. În Suedia bărbații au posibilitatea să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului timp de 2 luni, achitat din fondurile publice. Concediul paternal stimulează implicarea bărbaților în procesul de îngrijire a copilului, contribuind la eliminarea stereotipurilor patriarhale privind rolul femeilor și al bărbaților în societate. De asemenea, în Suedia, familiile în care părinții fac uz echilibrat de concediul de îngrijire a copilului, beneficiază de facilități fiscale.

În Franța și alte șapte țări europene au fost instituite măsuri speciale (temporare) pentru asigurarea reprezentării echitabile a femeilor în forurile legislative. Astfel, cotele de gen în țările respective au contribuit eficient la creșterea rapidă a reprezentării femeilor în politică și la un proces comprehensiv de includere a femeilor în instituțiile politice dominate de bărbați.

Vă rog să numiți trei proiecte de antreprenorial social din Moldova, care vă inspiră?

Într-adevăr, inclusiv prin eforturile Fundației Est-Europene, putem spune că și în Republica Moldova sunt exemple de antreprenoriat social care inspiră. Iată trei dintre ele:

a)      Salonul de masaj și terapie manuală ”San-Tao” din Bălți care este gestionat de Asociația Femeilor de Afaceri din localitate și la moment oferă locuri de muncă în calitate de maseur pentru șapte persoane cu dizabilități de vedere.

b)      Întreprinderea socială ”Floare de cireș” din satul Răzeni, raionul Ialoveni, care oferă servicii de catering. Este, probabil, unul dintre cele mai cunoscute exemple de antreprenoriat social din țară. Aș vrea doar să adaug că admir entuziasmul tinerilor din această organizație care, grație suportului FEE, au reușit să extindă gama serviciilor întreprinderii. Acum aceștia își cresc singuri legumele, necesare pentru prepararea bucatelor în cele două sere care au fost construite recent.

c)      O inițiativă relativ recentă, dar față de care împărtășesc un optimism aparte, este salina gestionată de Centrul de Reabilitare și Consultanță ”OSORȚ” din Tiraspol. Centrul oferă asistență persoanelor cu dizabilități, astfel că această salină artificială vine ca o completare eficientă la serviciile oferite de acest centru.

Considerați că mediul rural este propice antreprenorialului social în Moldova? Vă rog să argumentați răspunsul Dumneavoastră?

Cred că atât la sat cât și la oraș antreprenorialul social are un potențial de dezvoltare foarte mare. Mai curând ar fi vorba despre oameni cu inițiativă, fără de care orice idee de afacere nu poate fi concepută și realizată cu succes. O altă precondiție pentru lansarea unei întreprinderi sociale este susținerea comunității și, în primul rând, a administrației publice locale.

Antreprenorialul social este o formă de business foarte necesară Republicii Moldova. Lansarea acestor afaceri ar fi mult mai facilă în cazul în care autoritățile centrale și locale ar oferi mai mult sprijin pentru astfel de inițiative.

 

Vă rog să comentați utilitatea evenimentului anual Civic Fest pentru ONG-urile din țară, dar și pentru societatea civilă.

Festivalul societății civile Civic Fest reprezintă o platformă de comunicare și schimb de experiență, unde ONG-urile și grupurile de inițiativă împărtășesc realizările și proiectele de succes, iar cei interesați învață cum să mobilizeze comunitățile și cum să colecteze fonduri.

Acest eveniment aduce un suflu nou, energie și entuziasm pentru cei care zi de zi lucrează spre binele comunităților lor.

Ce vă doriți să vedeți nou la edițiile viitoare ale Civic Fest?

Vreau sa văd mai multe idei originale și proiecte inedite ale organizațiilor neguvernamentale. Aș dori să existe mai multe inițiative cu rezultate concrete, care contribuie la sporirea bunăstării cetățenilor datorită parteneriatului dintre organizațiile societății civile și autorități.

Îmi doresc ca în fiecare an Civic Fest să promoveze spiritul activității civice și să celebreze  impactul pozitiv al reformelor în educație, justiție și economie.
Alte Blog

Publicat: 16.11.2016   
Cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social este organizată de Asociația Obștească „Eco-Răzeni", în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Fundația Est-Europeană, Reprezentanța IM Swedish Development Partner și Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Ambasadei Austriei la Chișinău. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.10.2016   
Joi, 29 septembrie, a fost organizată recepția lucrărilor privind conectarea apeductului zonei Gîrlea la o sursă de apă potabilă de calitate pentru 195 de gospodării. Acest proiect este implementat de către Asociația Obștească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor de Externe al Danemarcei/DANIDA și Primăria Costești Citeşte mai mult...
Publicat: 29.06.2016   
În vederea dezvoltării și consolidării rețelei naționale YouthBank Moldova, Fundația Est Europeană a organizat Școala de vară YouthBank 2016, ediția a 3-a pentru aproximativ 100 de membri ai echipelor locale și coordonatori din cadrul programului ”Fondul pentru Tineri” scopul fiind în sporirea participării tinerilor la luarea deciziilor și mobilizarea resurselor pentru adresarea necesităților tinerilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2015   
Coordonatoarea de programe a Fundației Est-Europene ne-a vorbit despre Fondul pentru Tineri Moldova, precum și despre rolul determinant al autorităților locale în dezvoltarea de proiecte comunitare durabile. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2015   
Se implică în acțiuni de voluntariat de la 14 ani, face parte din Organizația Mondială a Scouților, și coordonează lansarea proiectelor de antreprenoriat social. Fă cunoștință cu coordonatorul de programe al Fundației Est-Europene, Alexandru Coica, pentru care emoțiile oamenilor care-și văd copiii acceptați de societate și câmpul muncii sunt cu mult mai valoroase decât veniturile startup-urilor sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2015   
Coordonatoarea de programe a Fundației Est-Europene susține că ONG-urile moldovenești sunt tot mai active în proiectele de dezvoltare comunitară și că-și dorește o participare activă la CIVIC FEST din partea organizațiilor internaționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.06.2015   
În perioada 13 mai - 12 august 2015, Asociația Obștească “Femeia Modernă” din Orhei, implementează proiectul “Comunități rurale prospere cu femei la putere” în raioanele Orhei, Şoldăneşti, Rezina. Proiectul este susținut de Programul “Femei în politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.03.2015   
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, între care şi Suedia, au transmis recent Guvernului de la Chişinău un set de recomandări numit diplomatic „Note informative”. Se precizează că ar fi nişte „opinii şi recomandări” pe care Guvernul „le-ar putea utiliza în măsura în care le consideră utile şi relevante”. În capul listei se regăsesc lupta împotriva corupţiei, continuarea reformei justiţiei şi asigurarea unui sector bancar bine reglementat. Sunt aceste recomandări şi de neocolit? Un interviu pe această temă cu Ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.01.2015   
De patru ani, la Chişinău, a fost înfiinţată Ambasada Suediei. Excelenţa Sa, Ingrid Tersman, este prima ambasadoare care, în toţi aceşti ani, a construit relaţii bune şi punţi trainice între ţările noastre. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2015   
Ministerul de Externe al Estoniei a lansat competiția pentru proiectele de cooperare 2014-2015. Pentru perioada 2011/2015, Estonia a plasat Republica Moldova în lista statelor prioritare pentru asistența externă, prin mecanismul Cooperare pentru Dezvoltare, administrat de Ministerul de Externe al Estoniei. Astfel, autoritătile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale și alte entităti din R.Moldova au posibilitatea aplicării pentru proiecte bilaterale, în parteneriat cu entități estoniene, cu impact direct în R.Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.01.2015   
Începând cu data de 10 decembrie 2014, la Oxentea, Dubăsari, a fost lansată oficial afacerea “Aburaş”. Este una dintre puţinele întreprinderi sociale din Republica Moldova, care sunt concepute pentru a utiliza profitul în scopuri sociale sau caritabile. Cantina socială a fost lansată în cadrul proiectului “Valorificăm potenţialul antreprenorial local şi ne dezvoltăm”, realizat de Clubul Femeilor “Inspiraţie” cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2014   
Află ce rezultate are proiectul „Întreprinderea socială „Floare de cireş” S.R.L. – mecanism de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni” realizat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Fac afaceri, dar nu urmăresc doar să obţină profit. (Reportaj realizat de Eugenia Pogor, Radio Europa Liberă) Citeşte mai mult...
Publicat: 16.10.2014   
Președintele Fundației Est-Europene vine în studioul UNIMEDIA la emisiunea Alb&Negru, moderată de Elena Robu. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.10.2014   
Niciun concurent electoral din cei 15 care şi-au depus dosarele la Comisia Electorală Centrală nu are o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor pe listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Şase partide au o reprezentare a femeilor de peste 30%, iar la 2 partide ponderea femeilor depăşeşte 40%. În celelalte cazuri reprezentarea este mai joasă. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2014   
Fundația Est-Europeană, împreună cu partenerii săi, European Partnership for Democracy din Belgia și Club de Madrid din Spania, organizează un dialog public dintre 3 foști Președinți de țară și studenții Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova. Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS