Română      English      Русский
Prima pagină  »  Resurse  »  Galerie Video
Galerie Video
Promo: „Carta drepturilor”, Program TV de promovare a drepturilor omului

DESPRE PROIECT:

SCOP: Cetăţenii RM deţin cunoştinţe modeste şi au o cultură insuficientă în domeniul drepturilor omului. În RM persistă o serie de stereotipuri, justificate de atitudinea faţă de justiţie şi anume precum că drepturile omului aparţin celor care pot influenţa justiţia. Activităţile proiectului trebuie să spargă aceste stereotipuri, să informeze societatea în întregime  şi să fortifice capacitatea fiecărei persoane de a beneficia de sistemul de justiţie şi de a responsabiliza Guvernul. În rezultatul implementării acestui proiect intenţionăm să sporim înţelegerea şi să oferim suport în domeniul drepturilor omului, prin intermediul postului naţional de televiziune M1.

REALIZARE: Vor fi realizate 12 emisiuni televizate, care vor di difuzate pe postul de televiziune Moldova 1. Cele 12 emisiuni, care vor fi difuzate lunar şi reluate în fiecare săptămână, se vor focusa pe probleme diverse şi drepturile prevăzute de Constituţia RM, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, alte documente naţionale şi internaţionale. Programul va informa şi va spori cunoştinţele fiecărei persoane care trăieşte în RM, într-o manieră simplă, clară, despre drepturile acestora şi despre posibilitatea de a face alegerea corectă în domeniul drepturilor omului.

TEMATICĂ: Fiecare program se va focusa pe unul sau mai multe drepturi, consfințite în Declaraţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, şi anume – dreptul de a nu fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; dreptul de a nu fi discriminat; dreptul la  libertatea de întrunire și asociere; la libertatea de exprimare, de gândire, de conștiință; dreptul la un proces echitabil; dreptul de a te adresa la CEDO; dreptul la viață şi la respectarea vieții private și de familie; dreptul la un recurs efectiv, la obținerea daunelor morale și materiale; dreptul la educaţie, sănătate, dreptul la proprietate etc.

CONCEPT: Reflectarea temelor menționate va avea caracter de documentar. Acest program va include istorii-probleme, povestite de cei a căror drepturi au fost lezate şi istorii de succes, când persoanele au reuşit să depăşească problemele, apelând la sistemul de justiţie. Experţii în domeniul drepturilor omului vor explica fiecare situaţie, oficialii vor explica cauzele şi vor vorbi despre soluţii.

PARTENERI: Programul este realizat de Amnesty International Moldova, în colaborare cu IPNA „TeleRadio Moldova” şi „Centrul NEBIRU”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei.
Alte Galerie Video

Spot Casting Voices 2020 - Moldovan National Youth Orchestra
Retrospectiva Casting Voices 2019 - Moldovan National Youth Orchestra
Spot video de promovare a alegerilor incluzive
Film documentar „Europa care inspiră”: ESTONIA
Film documentar „Europa care inspiră”: LITUANIA
Film documentar „Europa care inspiră”: POLONIA
Film documentar „Europa care inspiră”: ROMÂNIA
Alege sănătos! Proiect finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Promo 4
Alege sănătos! Proiect finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Promo 6
Alege sănătos! Proiect finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Promo 5
Rezultatele unui studiu care indică un nivel înalt de plumb depistat în vopselele comercializate în Moldova au fost prezentate la clubul de presă din cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană” , realizat de Fundaţia Est-Europeană din resursele financiare ale Guvernului Suediei și Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei.
Prezentarea rezultatelor studiului „Monitorizarea calității apei potabile distribuite în sistemele de apeducte centralizate din orașele Republicii Moldova”
Ceremonia de Premiere a companiilor învingătoare în cadrul ediției a doua a concursului ”Operator Alimentar Responsabil”
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 1: Tortura. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 2: Discriminarea. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 3: Libertatea de exprimare. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 4: Detenția. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 5: Voluntariatul. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 6: Dreptul la un trai decent. Proiect realizat de Amnesty International Moldova
Emisiunea „Carta Drepturilor”. Episodul 7: Justiția internațională. Proiect realizat de Amnesty International Moldova

1 - 20 din 29

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2024 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS