Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte Curente  »  Cetățeni Activi, Comunități Prospere 2021 - 2025
Cetățeni Activi, Comunități Prospere 2021 - 2025

Proiectul are ca scop consolidarea capacităților organizațiilor locale de a utiliza instrumentele pentru egalitatea de gen în activitatea lor. Se vor depune eforturi suplimentare pentru a avansa capacitatea de influențare a politicilor din rețelele OSC care reprezintă romi, persoane în vârstă, tineri, persoane cu dizabilități. Pentru a favoriza sustenabilitatea intervențiilor, se va acorda atenția cuvenită oferirii de formare și consiliere profesională în domeniul managementului financiar și al strângerii de fonduri.

În cadrul proiectului Fundația va acorda granturi și asistență tehnică organizațiilor societății civile. Împreună cu partenerii săi, va spori capacitatea de susținere și supraveghere a ONG-urilor și a rețelelor acestora care lucrează pentru a promova guvernarea democratică și dezvoltarea locală durabilă. 

Proiectul vizează abilitarea și sprijinul femeilor și bărbaților vulnerabili, inclusiv persoanelor cu dizabilități, romilor, persoanelor în vârstă, Tinerilor NEET (care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau formare), pentru a beneficia de elaborarea de politici receptive și de realizarea drepturilor lor umane.

Proiectul are două obiective interdependente:

  • Promovarea drepturilor civile și politice pentru guvernarea democratică.
  • Promovarea drepturilor sociale și economice pentru o dezvoltare locală durabilă.

Finanțator: Suedia

Perioada de implementare: 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2025

Bugetul proiectului: 51,995,757 SEK (5,077,711 EUR) 

 


Prima pagină  »  Proiecte Curente  »  Cetățeni Activi, Comunități Prospere 2021 - 2025

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS