Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte Curente  »  Valorificam potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social
Valorificam potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova

Proiectul își propune să fortifice capacitățile OSC-urilor din Moldova să se implice în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică și durabilă a comunităților. Proiectul propune un program puternic de consolidare a capacităților, în special în ceea ce privește managementul afacerilor și al finanțelor, atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru centrele regionale de afaceri, care vor ghida în continuare întreprinderile sociale. În plus, cu sprijinul proiectului, OSC-urile vor permite persoanelor defavorizate (tineri, persoane cu nevoi speciale, migranți, minorități rome, vârstnici etc.) să fie incluse social și economic pe piața forței de muncă. Va fi creat un ecosistem favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale prin accesul la consultări profesionale la nivel regional și creșterea gradului de conștientizare prin intermediul campaniei mass-media la nivel național cu privire la antreprenoriatul social.

Obiectivul de bază al proiectului:

Persoanele dezvantajate au un acces mai bun la oportunitățile economice și sociale locale prin implicarea activă a societății civile în dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Finanțator: Uniunea Europeană

Parteneri de implementare:

Centrul "CONTACT"

IP Keystone Moldova

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024

Bugetul proiectului: 1,123,596 EUR

 


Prima pagină  »  Proiecte Curente  »  Valorificam potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS