Română      English      Русский
Prima pagină  »  Despre noi  »  Fundații partenere
Fundații partenere

Începând cu anul 2010, Fundația Est-Europeană a dezvoltat un parteneriat durabil cu o serie de fundaţii din Statele Unite ale Americii, Rusia, Ucraina, Belarus, Asia Centrală și Caucazul de Sud. Această rețea este gata să răspundă nevoilor la nivel local şi să abordeze probleme transfrontaliere. Aceste organizaţii sunt un nou tip de instituţii pentru regiunile respective, care combină cunoştinţe şi leadership de nivel local cu bunele practici internaţionale în domeniul managementului programatic şi financiar, toate fiind administrate de consilii de directori independente.


Eurasia Foundation (SUA)

Fundaţia Eurasia (FE) este o organizaţie non-profit, finanţată de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi alţi donatori privaţi şi publici. Din anul 1992, Fundaţia Eurasia a acordat peste 400 milioane dolari SUA pentru 8,400 proiecte şi programe operaţionale implementate în Afghanistan, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Kirghizia, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan.

U.S. OFFICE
Eurasia Foundation
1350 Connecticut Avenue, NW
Suite 1000
Washington, DC 20036
Tel: 1-202-234-7370
Fax: 1-202-234-7377
E-mail: eurasia@eurasia.org

Website: www.eurasia.org
 


New Eurasia Foundation (FNE)

 

New Eurasia Foundation a fost lansată în Moscova în anul 2004.FNE contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor prin programe eficiente de dezvoltare socială și economică desfășurate la nivel regional si federal din Rusia. Domenii strategice prioritare ale Fundaţiei includ: creșterea capitalului social și uman al Federației Ruse în domeniul tineretului, educației, migrației, dezvoltare urbană și mass-media, precum și îmbunătățirea competitivității locale și potențialul de inovaţii tehnologice prin planificare strategică și prin dezvoltarea managementului, a infrastructurii și a spiritului antreprenorial

New Eurasia Foundation (FNE)
3/9, 3rd Syromyatnichesky per., bldg 1
4th floor
105120, Moscow, Russian Federation
Tel: 7-495-970-1567
Fax: 7-495-970-1568
Email: reception@neweurasia.ru
Website: www.neweurasia.ru


Eurasia Partnership Foundation (EPF)

EF a lansat Fundația Eurasia pentru Parteneriat în 2007 pentru a acoperi ţările Armenia, Azerbaidjan și Georgia. EPF facilitează monitorizarea civilă a afacerilor, guvernului și donatorilor, încurajează înțelegerea și practica filantropiei corporative la nivel local și dezvoltă abilitățile și viziunea tinerilor ca avocați și implementatori de schimbare socială, prin intermediul granturilor administrate de aceşti tineri. EPF abordează fiecare problemă, ținând cont de provocări comune la nivel regională, cât şi de cele specifice fiecărei țări.


Eurasia Partnership Foundation (EPF)
Office of the President
3 Kavsadze Street
Tbilisi 0179, Georgia
Tel/Fax: 995-32-22-32-64
Email: info@epfound.ge
Website: www.epfound.ge


Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA)

In 2005 Eurasia Foundation of Central Asia was registered as a local entity to operate programs throughout Central Asia. EFCA mobilizes public and private resources to help citizens of Central Asia design and execute projects that strengthen their communities and improve their civic and economic well-being. With offices in Almaty, Bishkek, Dushanbe and Osh, EFCA focuses its activities on higher education, labor migration, independent mass media, rule of law, corporate social responsibility, community development, youth and ecotourism.


În 2005, Fundația Eurasia din Asia Mijlocie a fost înregistrată ca o entitate locală, care implementează programe pe întreg teritoriul Asiei Mijlocii. EFCA mobilizează resursele publice și private pentru a ajuta cetățenii din Asia Mijlocie să elaboreze şi implementeze proiecte, cu scopul de a consolida comunitățile lor și de a îmbunătăți bunăstarea lor civică și economică. EFCA are reprezentanţe în Almata, Bişkek, Duşanbe și Oş, EFCA îşi axează activitățile sale pe învățământ superior, migrația forței de muncă, mass-media independentă, statul de drept, responsabilitate socială corporativă, dezvoltare a comunității, tineret și ecoturism.


Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA)
Office of the President
10 Kurmangaliev Str.
Almaty 050010, Kazakhstan
Tel: 7-727-250-18-10
Fax: 7-727-250-18-11
Email: eurasia@efcentralasia.org


East Europe Foundation (Ukraine)

In 2007 EF launched the East Europe Foundation, based in Kyiv, Ukraine. EEF builds the capacity of institutions and establishes local partnerships through grant programs and technical assistance, contributing to effective local governance, high-quality education programs and more socially responsible corporations and philanthropic organizations. EEF focuses on improving the conditions needed to sustain local partnerships and empower citizens to participate in improving their lives.

În 2007, FE a lansat Fundația Est Europeană, cu sediul la Kiev, Ucraina. FEE contribuie la consolidarea capacităţilor instituțiilor și stabilește parteneriate locale prin intermediul programelor de finanțare și asistență tehnică, contribuind la guvernarea locală eficientă, lansarea programelor de educație de înaltă calitate și la consolidarea conceptului de Responsabilitate Socială Corporativă şi filantropie. FEE are ca priorităţi îmbunătățirea condițiilor necesare pentru a susține parteneriate locale și implică cetățenii în procesul participativ de îmbunătățire a vieții lor.

East Europe Foundation
Office of the President
55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor
Kyiv 03680, Ukraine
Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27
Email: info@eef.org.ua


East Europe Foundation (Moldova)

In November 2009 Eurasia Foundation announced the registration of its new partner and successor organization in Moldova – East Europe Foundation (EEF). The Foundation will continue building democratic systems in Moldova, empowering Moldovan citizens and fostering sustainable development through education, technical assistance and grant programs that promote civil society development, strengthen media, enhance good governance and build economic prosperity.

În noiembrie 2009,  Fundaţia Eurasia a anunţat lansarea Fundaţiei Est-Europeane - Moldova (FEE), organizaţie succesoare a Fundaţiei Eurasia în Moldova. Fundaţia continuă să sprijine consolidarea democrației şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății moldoveneşti prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, consolidează buna guvernare şi mass-media, şi contribuie la prosperitatea economică.

Fundaţia Est-Europeană - Moldova
98, 31 August 1989 str., 3rd floor
2004 Chisinau, Republic of Moldova
T: 373-22-23-53-43; 54-81-02
F: 373-22-54-23-38
E: info@eef.md
www.eef.md


OFICIILE REGIONALE ALE FUNDAŢIEI EURASIA

 

Eurasia Foundation - Kyiv
55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor
Kyiv 03680, Ukraine
Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27
Email: eurasia@eurasia.kiev.ua


New Eurasia Establishment

 

5 Praspekt Peramozhtsau, Suite 218
Minsk 220004, Belarus
Tel: 375-172-269-095
Email: office@eurasia.by
Website: www.eurasia.by


Prima pagină  »  Despre noi  »  Fundații partenere

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2023 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS